Аналіз банківської діяльності:Про підручник

Аналіз банківської діяльності: Підручник / А. М. Герасимович, М. Д. Алексеєнко, І. М. Парасій-Вергуненко та ін.; За ред. А. М. Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2005.
Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми для студентів-бакалаврів спеціальності «Банківська справа» та студентів-магістрів спеціальності «Облік і аудит» магістерської програми «Облік і аудит в управлінні банками». Висвітлюються організація та методика аналізу банків.
Окремі теми підручника розкривають методику аналізу пасивів банку власного капіталу і залучених коштів, активів — грошових коштів, кредитно-інвестиційних операцій, валютних та інших операцій і послуг.
Для студентів економічних спеціальностей усіх рівнів акредитації, економістів та бухгалтерів-практиків, що вивчають і здійснюють аналіз банківської діяльності.