Аналіз банківської діяльності:9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів

В умовах конкуренції і можливостей клієнта щодо вибору обслуговуючого банку, конкурентоспроможність розрахунково-касових послуг, які банк надає клієнтам, має вагоме значення для розширення його клієнтської бази.
Аналіз конкурентоспроможності послуг банку включає такі етапи:
1) визначення ринку банку, що включає географічну зону, клієнтів, ідентифікацію банків-конкурентів;
2) визначення показників конкурентоспроможності розрахунково-касового обслуговування;
3) порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності банку з показниками банків-конкурентів;.
4) висновки щодо напрямів підвищення конкурентоспроможності банку на ринку розрахункових і касових послуг.
Аналіз ділянки ринку банку здійснюється в складі маркетингового дослідження.
Показники конкурентоспроможності банківських послуг є типовими для ринку послуг, але мають враховувати особливості банківської діяльності.
Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється за такими показниками:
• наявність розвиненої мережі структурних підрозділів, які надають розрахункові та касові послуги (кількість і типи);
• кількість банкоматів;
• кількість торговельних (банківських) терміналів та інших електронних пристроїв;
• зручність розташування;
• кількість імпринтерів;
• послуги, які надає банк, порівняно з особливостями та характеристиками послуг банків-конкурентів;
• наявність вільного входу до місця здійснення операції;
• зручність місця проведення операції для клієнта;
• рівень конфіденційності операції;
• тривалість надання послуги;
• тривалість операційного часу банку;
• регламент обміну інформацією по каналах зв'язку при електронній формі розрахункових документів;
• можливість філії щодо надання всього переліку послуг, які надає головний банк;
• своєчасність здійснення переказів;
• кількість випадків і сума пені за перевищення нормативного терміну проходження платежів;
• термін замовлення для зняття з рахунка готівкових коштів;
• рівень тарифів на послуги відносно рівня тарифів банків-конкурентів;
• розмір плати банком клієнтові за тимчасове користування залишком коштів на його поточному рахунку;
• періодичність сплати банком клієнтові процентів за користування залишком коштів на його поточному рахунку;
• розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасного повідомлення банку про факти помилкового зарахування коштів на рахунок та /чи несвоєчасного їх повернення;
• розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасної оплати послуг банку;
• наявність технічних засобів зв'язку для отримання інформації про стан рахунку;
• можливість проведення електронних банківських операцій.
Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється окремо для оптового і роздрібного ринку у зв'язку з різними умовами надання послуг, різними критеріями оцінки якості послуг юридичними і фізичними особами, різним ступенем відкритості інформації на цих сегментах.