Управління розвитком персоналу - В. А. САВЧЕНКО:8.1. Посадові інструкції, кваліфікаційні карти, карти компетенції, професіограми працівників

Регламентація посадових обов’язків і визначення вимог щодо персоналу в організації здійснюється на підставі посадових, кваліфікаційних карт, карт компетенцій, професіограм і психограм (рис. 8.1).