Бухгалтерський облік у банках україни


Бухгалтерський облік у банках україни - КІНДРАЦЬКА Л. М.:3.3. Параметри документів

Параметри документів, що є стандартизованими реквізитами документів, необхідні для проведення банками розрахункових або касових операцій.
Національним банком України визначено чотири параметри документів.
1. Символ касових оборотів — визначає зміст касової операції за інструкцією «Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України», затвердженою постановою Правління НБУ 19.02.2001 р. № 69.
У звіті про касові обороти банку визначається 16 символів касових операцій за статтями приходу і 29 — за статтями витрат. Усі вони відповідно наведені у звітності, і перелічувати їх недоцільно. Для прикладу наведемо окремі символи за статтями приходу:
надходження торговельної виручки від продажу товарів 02
надходження торговельної виручки з неторговельних підприємств (від продажу товарів) 03
надходження виручки від усіх платних послуг 05
надходження податків та зборів 12
повернення заробітної плати 28
За статтями витрат:
видача на виплати, пов’язані з оплатою праці 40
видачі на стипендії 42
видачі на виплати за відрядженням 43
видача з рахунків за вкладами фізичних осіб 55
видачі за придбану іноземну валюту 56
видачі на викуп та погашення цінних паперів 60
перекази з оборотної каси установ НБУ до кас інших установ банків 71
Визначений формат параметра — дві цифри.
2. Код контрагента — відповідає номеру контрагента у внутрішньому списку контрагентів (див. перший параметр контрагентів). Заповнюється для всіх розрахункових документів, які надходять до банку або надсилаються з банку за рахунками 1200, 1207, 1300, 1500, 1600.
3. Код операції — це параметр, який визначає зміст розрахункової операції за стандартною класифікацією платіжного балансу для банків. Він також заповнюється для всіх розрахункових документів, які надходять до банку або надсилаються з банку за рахунками 1200, 1207, 1300, 1500, 1600.
Формат параметра — чотири цифри.
За стандартною класифікацією платіжного балансу для банків коди операцій подаються за такими розділами:
товари та послуги;
дохід;
поточні трансферти;
рахунок операцій з капіталом;
фінансовий рахунок;
спеціальні коди.
Як приклад наведемо коди операцій за розділом «Товари» (табл. 3.2)

Зауважимо, що складання платіжного балансу України покладається на відповідні підрозділи Національного банку України. Саме платіжний баланс є важливим інформаційним джерелом для проведення економічної та валютної стратегії держави. Платіжний баланс України — це статистичний звіт, що відображає результати зовнішньоекономічної діяльності за окремий проміжок часу та джерела її фінансування. У платіжному балансі фіксуються всі операції між резидентами та нерезидентами держави, за якими потоки товарів, послуг і капіталів перетинають кордони економічної території України. Усі операції між резидентами або між нерезидентами вважаються, з погляду платіжного балансу, нейтральними.
Наведені теоретичні положення підтверджують значення аналітичного обліку для складання будь-якої звітності в банківській системі, а також слушність рішень Національного банку України щодо його організації та побудови.
І, нарешті, четвертий параметр документів — код країни-платника. Його заповнюють для всіх розрахункових документів, які надходять до банку або надсилаються з банку за рахунками 1200, 1207, 1300, 1500, 1600, але за умови, що платник або одержувач платежу (або обидва разом) є нерезидентами відповідно до чинного законодавства України.
Формат параметра — три цифри.
Визначивши параметри контрагентів (клієнтів) та відкривши за їхніми кодами картку контрагента, банк приступає до відкриття безпосередньо аналітичних рахунків. Ураховуючи те, що аналітичний облік є основою для складання звітності в розрізі будь-яких форм, велике значення мають не лише параметри документів, а й параметри договорів. Саме договори містять великий обсяг інформації для складання звітності за кредитними, депозитними операціями, операціями з цінними паперами.