Конституційне право України - опорний конспект лекцій


Конституційне право України - опорний конспект лекцій
§ 1. Конституційне право – провідна галузь права України.
§ 2. Поняття і предмет конституційного права України.
§ 3. Роль конституційного права України в системі права України.
§ 4. Основні принципи та система конституційного права України.
§ 5. Поняття і система інститутів конституційного права України.
§ 6. Конституційно-правові норми, їх особливості та види.
§ 7. Порядок реалізації конституційно-правових норм.
§ 8. Поняття і види конституційно-правових відносин.
§ 9. Суб’єкти і об’єкти конституційних відносин.
§ 10. Підстави виникнення і припинення конституційно-правових відносин.
§ 11. Структура конституційно-правових норм.
§ 12. Поняття і види джерел конституційного права.
§ 13. Види джерел конституційного права України.
§ 14. Конституція України – основне джерело конституційного права України.
§ 15. Загальна характеристика і основні риси Конституції України.
§ 16. Поняття, види і роль закону в системі джерел конституційного права України.
§ 17. Порядок прийняття законів.
§ 18. Стадії законодавчого процесу.
§ 19. Значення і юридична сила конституційних і звичайних законів.
§ 20. Суть конституціоналізму.
§ 21. Суть фактичної та юридичної конституції.
§ 22. Історія розвитку Конституції України.
§ 23. Значення та характеристика Конституції П. Орлика.
§ 24. Основні положення Конституції України.
§ 25. Поняття і принципи конституційного устрою України.
§ 26. Поняття і властивості державного суверенітету України.
§ 27. Суверенітет і принципи держави України.
§ 28. Організація державної влади в Україні.
§ 29. Розподіл державної влади.
§ 30. Суть і зміст народовладдя в Україні.
§ 31. Форми здійснення прямого народовладдя в Україні.
§ 32. Поняття і форми представницької демократії.
§ 33. Правові гарантії здійснення народовладдя.
§ 34. Поняття, принципи і зміст правового статусу особи.
§ 35. Поняття громадянства і засоби його набуття.
§ 36. Інститут громадянства в Українській державі. Порядок набуття і припинення громадянства України.
§ 37. Класифікація прав і свобод громадян.
§ 38. Політичні права і свобода громадян України.
§ 39. Соціально-економічні та інші права громадян України.
§ 40. Система обов’язків громадян України.
§ 41. Гарантії здійснення прав і свобод громадян України.
Правовий статус іноземців в Україні та його основні принципи.
Права і обов’язки іноземців в Україні.
§ 42. Відповідальність іноземців за правопорушення та захист їх прав.
§ 43. Поняття категорії осіб без громадянства. Права і обов’язки осіб без громадянства.
§ 44. Поняття національного режиму.
§ 45. Поняття права притулку.
§ 46. Взаємозалежність і співвідношення громадянського суспільства і правової держави.
§ 47. Правове регулювання підприємницької діяльності.
§ 48. Поняття, форма і принципи державного устрою України.
§ 49. Державно-правові ознаки України як держави.
§ 50. Поняття суверенітету держави України.
§ 51. Поняття і зміст компетенції держави України.
§ 52. Поняття і значення адміністративно-територіального поділу держави.
§ 53. Основні принципи адміністративно-територіального поділу України.
§ 54. Види адміністративно-територіальних одиниць в Україні.
§ 55. Порядок зміни адміністративно-територіального поділу України
§ 56. Державні символи України.
§ 57. Поняття, ознаки і система органів Української держави.
§ 58. Верховна Рада України в системі органів Української держави.
§ 59. Порядок утворення Верховної Ради та її компетенція.
§ 60. Постійні комісії Верховної Ради України.
§ 61. Правовий статус Президента України.
§ 62. Президент України – найвища посадова особа держави і глава виконавчої влади.
§ 63. Кабінет Міністрів України – орган державної виконавчої влади.
§ 64. Порядок формування і склад Кабінету Міністрів України.
§ 65. Компетенція Кабінету Міністрів України.
§ 66. Правоохоронні органи в системі органів Української держави.
§ 67. Поняття і суть виборчого права і виборчої системи.
§ 68. Демократизм виборчої системи в Україні.
§ 69. Основні принципи виборчої системи в Україні.
§ 70. Порядок організації та проведення виборів.
§ 71. Гарантії здійснення виборчого права.
§ 72. Поняття і види референдумів.
§ 73. Принципи участі громадян у референдумах.
§ 75. Депутати – повноважні представники народу в Радах народних депутатів.
§ 76. Повноваження депутатів.
§ 74. Демократичні засади підготовки і проведення референдумів
§ 77. Права депутатів.
§ 78. Обов’язки депутатів.
§ 79. Основні гарантії депутатської діяльності.
§ 80. Депутатський запит і депутатське звернення.
§ 81. Місцеві органи влади і самоуправління в системі органів держави, їх роль і значення.
§ 82. Основні принципи утворення місцевих органів влади. Терміни повноважень.
§ 83. Система і компетенція місцевих Рад народних депутатів.
§ 84. Організаційно-правові форми діяльності місцевих Рад.
§ 85. Конституційний Суд України, його повноваження і роль у системі органів держави.
§ 87. Діяльність депутатів у Раді та її органах.
§ 88. Організація роботи Верховної Ради України.
§ 90. Конституційне регулювання економічних відносин.