Економіка країни (національна економіка)
Методологія соціально-економічного пізнання
Монетаризм - теорія та практика
Політична економія - Кукурудза
Сучасні економічні системи
Основи економічної теорії - Чухно
Економічна теорія - Воробйова
Система економічних законів і категорій - БЄЛЯЄВ О. О., ДИБА М. І., КИРИЛЕНКО В. І., КОМЯКОВ О. М.
Аналіз національної економіки - ПУХТАЄВИЧ Г. О.
Аналіз регіональної економіки - СТЕЦЕНКО Т. О.
Фінансовий ринок - СУТОРМІНА В. М., РАДЗІЄВСЬКА В. М., СТЕЦЕНКО Б. С
Cистема національних рахунків - МОТОРИН Р. М., МОТОРИНА Т. М.
Економічна політика - БЄЛЯЄВ О. О., А. С. БЕБЕЛО, М. І. ДИБА
Економічний ризик: ігрові моделі - ВІТЛІНСЬКИЙ В. В., ВЕРЧЕНКО П. І., СІГАЛ А. В., НАКОНЕЧНИЙ Я. С.
Экономический словарь
Програмно-цільовий метод формування бюджету - Перун
ОЕТ - Ніколенко
Трансакційні корпорації - Рокоча
Основи економічної теорії: політ економічний аспект
Посібник з економічного регулювання природних монополій