Бухгалтерський облік
Облік видів економічної діяльності
Теорія бухгалтерського обліку - Швець
Бухгалтерський облік - Сопко
Бухгалтерський внутрішньогосподарський - Сопко
Теорія бухгалтерського обліку - Кужельний
Звітність бюджетних установ - ТКАЧЕНКО І. Т.
Бухгалтерський облік у банках україни - КІНДРАЦЬКА Л. М.
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - СВІРКО С. В.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - ДЖОГА Р. Т.
Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова
Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України - Ткаченко
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємства - курс лекцій
Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності- Левицька
Основи бухгалтерського обліку на підприємствах і в організаціях України - Павлюк
Бухгалтерський облік в галузі народного господарства - Левицька
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - Олійник
Бухгалтерський облік у банках
Бухгалтерський облік в торгівлі - Павлюк
Звітність підприємств - Чебанова
Управлінський облік - конспект лекцій
Посібник з бухгалтерського обліку для підприємств комунальної галузі