Право
Господарське право України - Щербина
Цивільне право України - опорний конспект лекцій
Конституційне право України - опорний конспект лекцій
Кримінальне право України: Загальна частина
Фінансове право - Опря
ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Міжнародне право
Трудове право
Международное право
Біржове право
Кримінальне право України : особлива частина
Право соціального захисту. Cтановлення і розвиток в Україні
Міжнародне публічне право
Теорія держави і права
Основи права - Ортинський
Міжнародне право - Анцелевич
Митне право України
Право інтелектуальної власності
Цивільна оборона - Депутат
Цивільна оборона - Губський
Основи інтелектуальної власності - Драпак
Транспортне право - ШУЛЬЖЕНКО Ф. П., ГАЙДУЛІН О. О., КУНДРИК Р. С.
Міжнародне комерційне право - БОЯРСЬКА З. І.
Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності - ДЕНІСОВА О. О.
Правові основи митної справи в Україні - ЖОРІН Ф. Л.
Цивільне та торгове право зарубіжних країн - ШИМОН С. І.