Менеджмент, маркетинг
Основи менеджменту
Інноваційний менеджмент
Маркетинг в туризме
Маркетинг - Гаркавенко
Маркетинг - Федоренко
Міжнародний маркетинг - Гоголь
Маркетинг - Паленко
Менеджмент - Юргутіс
Менеджмент - Шегда
Управління персоналом фірми - Крамаренко
Менеджмент - Стадник
Маркетинг - Мороз, Чухрай
Організація маркетингової політики на підприємстві - Мних
Стратегічний менеджмент - Кіндрацька
Управління персоналом - Крушельницька
Фінансовий менеджмент - Коваленко
Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю - Святоцький
Маркетинг - Щербань
Менеджмент
Менеджмент інвестиційної діяльності - Черваньов
МЕНЕДЖМЕНТ: ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ І РИЗИК
Менеджмент: прийняття рішень і ризик - АНДРІЙЧУК В., БАУЕР Л.
Рекламний менеджмент - ЛУК’ЯНЕЦЬ Т. І.
Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю - Укладач А. Д. Дудник
Інформаційний маркетинг - ЄЖОВА Л. Ф.
Інформаційні системи в аграрному менеджменті - ТЕСЛЕНКО
Стратегічне управління - ШЕРШНЬОВА З. Є., ОБОРСЬКА С. В.
Бюджетний менеджмент - за редакцією В.М.ФЕДОСОВА
Управління розвитком персоналу - В. А. САВЧЕНКО
Мотивація персоналу - КОЛОТ А. М.
Маркетингова політика комунікацій - Лук’янець Т. І.
Паблік рилейшнз у бізнесі - ПРИМАК Т. О.
Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві - ДЕМ’ЯНЕНКО С. І.
УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМИ РЕСУРСАМИ
Інформаційне забезпечення менеджменту - ТВЕРДОХЛІБ М. Г.
Організація консалтингової діяльності - ВЕРБА В. А. РЕШЕТНЯК Т. І.
Бизнес в стиле фанк - Кьелл А. Нордстрем, Йонас Риддерстрале
Загальна концепцiя маркетингу - Савельєв
Маркетинг - Бронникова
Инновационный менеджмент - Орлов
Менеджмент в ЗЕД - Дроздов
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності - Кириченко
Управління ЗЕД - Кредісов
Словник маркетолога - Вандич
Управління проектами
Маркетинг - Примак Т.О.