Економіка підприємства
Антикризове управління підприємством
Економіка підприємства - Бойчик
Організаційний розвиток підприємства
Фінанси підприємств – Славюк
Антикризове управління підприємством - Василенко
Фінансова діяльність підприємства - Бандурка
Портфельне інвестування
Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства - МЕЦ В. О.
Організація виробництва - ВАСИЛЬКОВ В. Г.
Внутрішній економічний механізм підприємства - ГРЕЩАК М. Г. та ін.
Кількісні методи в управлінні інвестиціями - БАКАЄВ Л. О.
Проектний аналіз - ВЕРБА В. А., ЗАГОРОДНІХ О. А.
Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності - ШВИДАНЕНКО Г. О., ОГОЛЬ О. В., ЗАЇКІНА В. В.
Економіка підприємств
Економічний аналіз - лекції
Фінанси підприємств - Поддєрьогін
Бюджетування результативності - Річардом Ю. Зоді
Економічний аналіз - Чумаченко ( скор.варіант)
Економіка підприємств- Протопопова
Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання
Внутрішньо-економічний механізм підприємства
Економіка підприємства
Системи обробки економічної інформації - Кельдер Т.Л