1.  АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

 2.  Витрати виробництва як важель впливу на цінову політику підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності

 3.  Вплив структури оборотних активів на фінансову стійкість підприємства

 4.  ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ САНАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ

 5.  Ефективність складування

 6.  Методи управління витратами підприємств ресторанного господарства

 7.  Оперативне фінансове планування

 8.  Організаційне забезпечення управління витратами підприємств

 9.  Організація розробки стратегії

 10.  Побудова автоматизованої системи фінансового планування на підприємстві

 11.  Фінанси акціонерних товариств

 12.  Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

 13.  Аналіз витрат і собівартості промислової продукції

 14.  Джерела формування фінансових коштів

 15.  Загальна характеристика економічної та фінансової інформації

 16.  Конкурентоспроможність товару та послуг

 17.  Корпоративна власність, принципи управління та особливості регулювання

 18.  ОБОРОТНІ КОШТИ ТА ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

 19.  Огляд Конституцій

 20.  Планування прибутку підприємства при визначенні стратегії його розвитку