1.  Класифікація реклами на основі етапів життєвого циклу товарів

 2.  Теоретичні основи системи маркетингових комунікацій на сучасному ринку

 3.  Характеристика маркетингової діяльності МП Новинка

 4.  Заняття торговельною діяльністю

 5.  Засадні поняття про комунікацію в маркетингу

 6.  Маркетинг відносин в системі управління підприємством

 7.  Маркетинг як система діяльності підприємства на ринку

 8.  Напрямки маркетингових досліджень при здійсненні ЗЕД

 9.  Об'єкти дослідження при здійсненні ЗЕД

 10.  Основні етапи життєвого циклу товару

 11.  Планування рекламної діяльності торгового підприємства

 12.  Поняття роздрібної торгівлі та класифікація торговельної мережі

 13.  Спеціалізовані маркетингові фірми

 14.  Сутність маркетингових досліджень на зовнішньому ринку

 15.  Цілі та види цінової стратегії підприємства

 16.  Деловое общение

 17.  Маркетинг-микс

 18.  Маркетинговая деятельность

 19.  Международная маркетинговая стратегия ОАО «Комбината»Крымская Роза»

 20.  Политика маркетинга