1.  Менеджмент соціальної роботи як теоретична основа професійної підготовки соціальних працівників до управління соціальною роботою

 2.  Розробка стратегії минуле, сучасність та майбутнє

 3.  Формування школи наукового менеджменту

 4.  Джерела формування доходів торговельного підприємства

 5.  Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства

 6.  Зовнішнє середовище організації

 7.  Керівник, управлінець і конфлікт

 8.  КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ У СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ ВІТЧИЗНЯНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

 9.  Лідери і керівники

 10.  Методи обґрунтування плану-прогнозу доходів торговельного підприємства.

 11.  МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ТРУДОВИМ КОЛЕКТИВОМ

 12.  Методи формування позитивного іміджу керівника

 13.  Основні об’єкти планування в діяльності

 14.  Основні об’єкти планування в діяльності керівника

 15.  Особливості ведення переговорів

 16.  Особливості проведення нарад

 17.  Роль мотивації у діяльності керівника

 18.  Самоменеджмент як обов’язкова умова успішної діяльності керівника

 19.  Стратегія управління доходами торговельного підприємства

 20.  Фактори впливу доходності та цінова політика торговельного підприємства