1.  ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ СПЛАТИ АКЦИЗНОГО ЗБОРУ

 2.  Акцизний збір

 3.  Відповідальність платників податків і зборів (обов'язкових платежів) за порушення податкового законодавства

 4.  Економічна суть прямих податків з громадян

 5.  Загальна характеристика податку на додану вартість

 6.  Необхідності систематизації податкового планування

 7.  Плата за користування надрами в цілях не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

 8.  Податки і податкова система

 9.  Рентні платежі, порядок їх нарахування та сплати

 10.  Сучасний стан прямого опадаткування в Україні

 11.  Характеристика акцизного збору

 12.  Шляхи вдосконалення прямих податків з громадян.

 13.  Система неналоговых платежей и сборов в Украине

 14.  Налог на прибыль предприятий, объединений и организаций

 15.  Налоговая система Российской Федерации

 16.  Налогообложение в Российской Федерации

 17.  Негосударственные пенсионные фонды в Российской Федерации

 18.  Плата за землю

 19.  Понятия налогообложения

 20.  Распределение налогового бремени