1.  Грошова система Франції

 2.  Деякі аспекти розвитку економіки України як складової світового економічного співтовариства

 3.  Загальне поняття і форми міжнародного руху капіталу.

 4.  Вантажно митна декларація

 5.  Державні і міждержавні органи регулювання зовнішньоекономічних відносин

 6.  Зовнішньоекономічна політика держави

 7.  Міжнародний поділ праці, визначення форми та еволюції

 8.  Міжнародний поділ праці та формування світового господарства

 9.  Міжнародний рух капіталу, сутність та структура

 10.  Основні теорії міжнародної торгівлі

 11.  Платіжний баланс, його структура і методологія складання. Платіжний баланс України.

 12.  Правові основи регулювання міжнародних відносін

 13.  Правовий режим міжнародних розрахунків

 14.  Принципи і види зовнішньоекономічної діяльності

 15.  Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності в Україні

 16.  Сучасний стан зовнішньоекономічної діяльності

 17.  Туреччина

 18.  Валютный рынок и валютные операции

 19.  Международная торговая политика и регулирование международных экономических отношений

 20.  Мировая валютная система