1.  Аналітичний огляд та систематизація оглядів на сутність терміну управлінський облік

 2.  Бухгалтерський та фінансовий облік операцій зі страхування

 3.  Взаємозв’язок управлінського та фінансового обліку (на прикладі ВАТ «Житомирхліб»)

 4.  Взаємозв’язок управлінського та фінансового обліку

 5.  Внутрофірмове планування значення, необхідність та основні принципи

 6.  Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень в управлінському обліку

 7.  Облік довгострокових зобов'язань

 8.  Облік поточної кредиторської заборгованості

 9.  Бухгалтерський фінансовий облік операцій з необоротними матеріальними активами

 10.  Формування облікової політики підприємства

 11.  Бруто і нетто прибуток - основні відмінності формування

 12.  Бухгалтерська звітність

 13.  Бухгалтерський облік амортизації

 14.  Бухгалтерський облік власного капіталу в зарубіжних країнах - порівняльний аналіз

 15.  Бухгалтерський облік запасів закордоном - порівняльний аналіз

 16.  Бухгалтерський облік основних засобів закордоном - порівняльний аналіз

 17.  Види собівартості в літературних джерелах

 18.  Галузеві особливості обліку витрат виробництва в будівництві (сільському господарстві, транспорті)

 19.  Звіт про рух грошових коштів

 20.  Користувачі інформації та види обліку