1.  Показники економічного добробуту у 2001-2006 рр.

 2.  Динаміка витрат на виробництво продукції у коротко та довгостроковому періоді і резерви іх зниження

 3.  Виробництво національного доходу

 4.  Національні економічні інтереси та системи економічної безпеки України

 5.  Особливості формування ринкового попиту в Україні

 6.  Ринок: сутність, функції та умови формування

 7.  Соціально-економічна система: суть та принципи функціонування в Україні

 8.  Становлення та розвиток податкової системи України

 9.  Становлення та розвиток фінансової системи

 10.  Українське радіомовлення на сучасному етапі: структура і проблеми функціонування

 11.  Ринок - сутність, функції та умови формування

 12.  Теорія поведінки споживача на конкурентному ринку

 13.  Формування і державне регулювання цін в умовах ринкових трансформацій

 14.  Історія економічної думки на Україні

 15.  Київська Русь - новий великий крок у розбудові тогочасної економіки

 16.  Кредитна система

 17.  Макроекономічні показники в системі національних рахунків

 18.  Меркантилізм та його практична реалізація в різних країнах

 19.  Споживання та заощадження

 20.  Валютний механізм та принципи його структурування