1.  Вексельні розрахунки в системі безготівкових платежів підприємства

 2.  Грошові кошти підприємства, порядок їх зберігання та використання

 3.  Загальні та пріорітетні напрями технічних інновацій

 4.  Організаційно-правові основи діяльності фармацевтичних закладів

 5.  Податки з юридичних осіб

 6.  Фінансова санація на ВАТ "Льонотекс"

 7.  Безготівкові розрахунки

 8.  Готівкові розрахунки

 9.  Формування і розполіл прибутку підприємства

 10.  Процес виникнення та реалізації підприємницької ідеї

 11.  Фінанси малого підприємства

 12.  Фінансова діяльність неприбуткових організацій (асоціації, корпорації)

 13.  Формування власного капіталу підприємства

 14.  Стратерія і тактика фінансового менеджменту

 15.  Фінансове планування на підприємстві

 16.  Управління фінансовою санацією

 17.  Аналіз використання виробничих запасів

 18.  Аналіз фінансового стану підприємства

 19.  Аналіз фінансового стану ТОВ „Фундамент плюс”

 20.  Формування і аналіз показників балансу підприємства