1.  Аналіз інстументів оперативного контролінгу (на прикладі ЗАТ “Житомирський м’ясокомбінат”)

 2.  Контролінг забезпечення ресурсами (на прикладі ТОВ “Торговий центр”)

 3.  Система управління персоналом на підпиємстві

 4.  Менеджер в системі охорони здоровя

 5.  Оцінка якості медичних послуг на сучасному етапі розвитку охорони здоровя України

 6.  Проблеми здоровя населення України

 7.  Проблеми реформування системи охорони здоровя на державному та регіональному рівнях в Україні

 8.  Роль держави та ринкових механізмів у функціонуванні національної системи охорони здоровя

 9.  Управління якістю медичної допомоги. Складові якості медичної допомоги і контролю її безперервного забезпечення

 10.  Інформаційне забезпечення операційної системи

 11.  Контролінг маркетингу

 12.  Механізм реалізації функції системи контролінгу

 13.  Моделі та методи проектування виробничих операційних систем

 14.  Організаційна структура управління підприємства

 15.  Проблеми викоритсання психологічних методів управління сучасним підприємством

 16.  Процес прийняття рішень в операційному менеджменті

 17.  Система управління персоналом на підпиємстві ВАТ „Бердичівський машинобудівний завод „Прогрес”

 18.  Управління персоналом як чинник ефективного менеджменту

 19.  Управління якістю

 20.  Неформальна комінкація як засіб підвищення роботи підприємства