1.  Педагогічне спілкування, суть, види, структура та види

 2.  Особливості розумової працездатності у людей похилого віку

 3.  Доля жінки-матері у поемах Т.Шевченка

 4.  Поетична творчість Б.Грінченка

 5.  Ідеї народної педагогіки у творцій спадщині Сковороди, Ушинського, Русової

 6.  Використання засобів народної педагогіки у вихованні дітей підліткового віку

 7.  Музичні смаки музично обдарованих юнаків та їх пересічних однолітків

 8.  Клубно-гурткові технології роботи з підлітками

 9.  Психологія освітньої поведінки

 10.  Розвиток самосвідомості у підлітків

 11.  Формування творчої активності молодших школярів на уроках музики

 12.  Дослідження уявлень студентів про майбутню професію

 13.  Особливості рівня особистісного контролю студентів з різним рівнем інтелекту

 14.  Позаурочна робота з правознавства, форми, методи, прийоми

 15.  Проблеми організації економічної освіти в Україні

 16.  Технічні засоби навчання та їх роль у вивчені правознавства в школі

 17.  Відчуття і сприймання у процесі праці

 18.  Теоретичні основи психолого-педагогічного консультування

 19.  Формування понять в процесі навчання

 20.  Психологічний аналіз стану аффекту