1.  Внесок в світову економічну теорію М.І.Туган-Барановского

 2.  Бюджети місцевих органів самоврядування

 3.  Аналіз діяльності закладів охорони здоров’я

 4.  Аналіз витрат і собівартості промислової продукції

 5.  Актуальність вивчення обліку фінансових інвестицій в страхових компаніях

 6.  Актуальність вивчення обліку розрахунків по оплаті праці в бухгалтерських літературних джерелах

 7.  Актуальність вивчення обліку МШП в бухгалтерських літературних джерелах

 8.  Актуальність вивчення внутрішнього контролю процесу виробництва в бухгалтерських літературних джерел.

 9.  Історичні передумови виникнення маржиналізму

 10.  Інноваційно-інвестиційна складова розвитку економіки України (2004 – вересень 2007 рр.)

 11.  Підприємницький ризик, поняття та класифікація

 12.  Підприємництво: суть, становлення в Україні

 13.  Оцінка ділової активності в Хмельницькій області

 14.  Особливості формування цільових фондів місцевих органів влади

 15.  Особливості товарно-грошових відносин при соціалізмі

 16.  Особливості забезпечення сировинними ресурсами підприємств у ринкових умовах

 17.  Особливості економічного аналізу в комерційних структурах на прикладі Райффайзен Банк Аваль

 18.  Особливості державного регулювання окремих сфер та об’єктів

 19.  Основні напрямки та завдання аграрної реформи

 20.  Основні напрями підвищення прибутковості підприємства в Україні